Välj er tid nedan. Dagar markerade med en grön cirkel är bokningsbara.

Ni kan självklart komma flera även om ni bara kan registrera en person vid bokning.